SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 4. Petak, 11. veljače 2011.
GRAD KRK

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), a u svezi sa Proračunom Grada Krka za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/10), gradonačelnik Grada Krka, dana 10. siječnja 2011. godine, donio je

PLAN
prijma u službu u Grad Krk za 2011. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu u Grad Krk utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, potreban broj službenika i namještenika, kao i planirani prijam službenika i vježbenika za 2011. godinu.

II.

Pravilnikom o Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka predviđeno je ukupno 21 radno mjesto i to 20 službenika i 1 namještenik, a popunjeno je 16 radnih mjesta (15 službenika i 1 namještenik).

III.

Sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Krka za 2011. godinu, u Jedinstvenom upravnom odjelu predviđa se prijam službenika u službu na neodređeno i određeno vrijeme te prijam vježbenika za sljedeća radna mjesta:

a) U Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove:

-stručni suradnik za protokol i informiranje - vježbenik - 1 izvršitelj;

b) U Odsjeku za proračun i financije:

-viši računovodstveni referent-likvidator-blagajnik - 1 izvršitelj;

c) U Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:

-stručni suradnik za investicije i razvoj - 1 izvršitelj (ili vježbenik);

d) U Odsjeku za komunalno gospodarstvo:

-prometni redar - 1 izvršitelj;

-pomoćni komunalni redar - 1 izvršitelj na određeno vrijeme;

e) U Odsjeku za gospodarstvo:

-stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata - vježbenik - 1 izvršitelj.

IV.

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja, rasporedom i premještajem.

Popunjavanje radnih mjesta provodit će se postupno tijekom godine, prilagođavajući dinamiku zapošljavanja osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Krka za 2011. godinu.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Grada Krka.

Klasa: 112-01/11-01/1

Ur. broj: 2142/01-02/1-11-3

Krk, 10. siječnja 2011.

Gradonačelnik
Darijo Vasilić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=714&mjesto=51500&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr