SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 17. Petak, 7. svibnja 2010.
OPĆINA LOVRAN
Moscenicka_draga-001

15.

Na temelju odredbe članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 29. travnja 2010 godine, donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli viška prihoda iz 2009.

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim obračunom Proračuna Općine Lovran za 2009. godinu u iznosu 3.256.154,32 kune.

Članak 2.

Sredstva viška iz 2009. godine iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na:

- stambenu izgradnju 265.551,93 kuna, izdvojena sredstva koja se rezerviraju,

- sufinanciranje Pedijatrijske ambulante u Lovranu 145.000,00 kuna,

- jamčevnu pričuvu 50.842,39 kuna,

- nabava opreme - klupe u parkovima i ostala oprema 10.500,00 kuna,

- električna energija za javnu rasvjetu 100.000,00 kuna,

- kupnja zemljišta za buduće projekte 800.000,00 kuna,

- lovranske šetnice - turistički put »Pod Učkun« 65.500,00 kuna,

- kapitalna pomoć KD Komunalac za izgradnju vodovoda 542.200,00 kuna,

- subvencioniranje KD Autotrolej za prijevoz putnika javnim prijevozom 24.000,00 kn,

- izrada plana ugroženosti 14.760,00 kuna,

- energija za poslovne objekte 30.000,00 kuna,

- kapitalna pomoć KD Stubica za uređenje tržnice u Lovranu 1.057.800,00 kuna i

- uređenje Starog grada u Lovranu 150.000,00 kuna.

Članak 3.

Općina Lovran je do 31.12.2009. godine realizirala prihod od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu 8.972.260,71 kuna, sredstva su rezervirana za stambenu izgradnju. Od navedenog iznosa, sredstva u iznos 8.000.000,00 kuna utrošit će se za stambenu izgradnju planiranu u proračunu za 2010. godinu, dok će se preostali iznos 972.260,71 kuna rezervirati za buduću stambenu izgradnju.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 400-08/10-01/01

Ur. broj: 2156/02-01-10-27

Lovran, 29. travnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Općinskog vijeća

Đurđica Tancabel, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=670&mjesto=51415&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr