SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 50. Ponedjeljak, 20. prosinca 2010.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

71.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 15. sjednici održanoj 9. prosinca 2010. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u socijali i zdravstvu u 2011. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u oblasti socijale potiče se primjena djelotvornih mjera koje valja poduzeti radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba.

Članak 2.

Socijalni program, u skladu sa člankom 7. Zakona o socijalnoj skrbi, osigurava sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja (najamnina, komunalna naknada, električna energija, voda i drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima).

Pored toga, temeljem Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine« broj 2/00, 16/00, 5/02, 10/04, 40/04, 8/05, 10/09), predviđa se i osigurava:

- besplatan boravak ili sufinanciranje djece u jaslicama i vrtićima,

- besplatna marenda ili djelomično sufinancirana,

- besplatan ili djelomično sufinanciran produženi boravak,

- pomoć i njega u kući,

- pomoć za troškove javnog prijevoza za djecu s teškoćama u razvoju, učenike i studente, darovatelje krvi, osobe po socijalnom kriteriju i prijevoz osoba starijih od 65 godina sredstvima javnog prijevoza KD Autotrolej i dr.,

- pomoć za pogrebne troškove,

- pravo na smještaj u ustanove i domove socijalne skrbi,

- poklon bon za novorođenčad,

- poklon pakete povodom božićno-novogodišnjih blagdana za osobe starije od 75 godina i svu djecu od rođenja do završetka 4. razreda osnovne škole,

- nabava i održavanje opreme za invalide, nabava lijekova za teško bolesne osobe te povremeni prijevoz invalidnih osoba,

- pomoći obiteljima (nabavka knjiga za učenike osnovne škole),

- financijska sredstva za programe humanitarnih udruga.

Članak 3.

Programom zdravstvene zaštite predviđaju se pomoći predškolske zdravstvene zaštite, preventivne zdravstvene zaštite te humanitarnim i drugim ustanovama i udrugama. Kapitalnim ulaganjem u suteren Doma Marinići predviđa se poboljšanje zdravstvenog standarda mještana.

- potpora za prehranu dojenčadi

- potpora za palijativnu skrb

- potpora aktivu DDK ogranak Viškovo

- potpore Nastavnom zavodu za javno zdravstvo

- potpora savjetovalištu Malo sunce

- uređenje suterena Doma Marinići za potrebe javnog zdravstva

Članak 4.

Raspored sredstava socijalnog i zdravstvenog programa vršit će se u skladu sa kriterijima, a temeljem rješenja o pojedinačnim pravima po osobnim zahtjevima. Sredstva za isplatu pomoći za ogrjev sukladno članku 38. Zakona o socijalnoj skrbi doznačit će Primorsko-goranska županija.

Tabelarni prikaz nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Programa.

Članak 5.

Program javnih potreba u socijali i zdravstvu u 2011. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-04/10-01/17

Ur. broj: 2170-09-10-01-48

Viškovo, 9. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Program javnih potreba u socijali i zdra  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=703&mjesto=51216&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr