SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 50. Ponedjeljak, 20. prosinca 2010.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

70.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), članak 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07), članka 76. stavka 4. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 15. sjednici održanoj 9. prosinca 2010. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi
Općine Viškovo u 2011. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Viškovo a u svezi s:

1. poticanjem i promicanjem sporta i tehničke kulture,

2. provođenjem sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,

3. djelovanjem udruga sporta i tehničke kulture,

4. sportskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima i turnirima,

5. sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana,

6. sportskim aktivnostima osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,

7. planiranjem, izgradnjom, održavanjem i korištenjem sportskih građevina značajnih za Općinu,

8. provođenjem i financiranjem znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta i tehničke kulture.

Članak 2.

Aktivnosti i poslovi iz članka 1. obuhvaćaju:

Poticanje i promicanje sporta vršit će se kroz rad »sportskih škola« sa osnovnom zadaćom da se obuhvati što veći broj djece i mladeži. Takav pristup omogućuje omasovljenje i razvoj sporta u cjelini.

Obzirom na dosegnutu visoku razinu viškovskog amaterizma s područja sportskih djelatnosti i nadalje će se, u okviru mogućnosti, raditi na njegovu poticanju posebice

sustavnim i kontinuiranim radom s mlađim naraštajem popraćeno kvalitetnim pedagoškim radom. Predviđena financijska sredstva pratit će program osnovne djelatnosti udruga sufinanciranjem materijalnih troškova, posebnih programa i nabavku opreme u udrugama iz oblasti sporta i tehničke kulture na području Općine: Nogometni klub Halubjan, Boćarski klub Marčelji, Boćarski klub Halubjan, Boćarski klub Marinići, Kickboxing klub Sv. Matej, Brdsko-biciklistički klub Kvarner, Pikado klub Nevera, Košarkaški klub Sv. Matej, Modelarsko-maketarska udruga, Školski sportski klub Malik, Planinarsko društvo Viškovo, Šahovski klub Viškovo, Odbojkaški klub Sv. Matej 006, Košarkaški klub Viškovo, Rukometni klub Halub, Nogometni klub veterana Sv. Matej 2008, i Društvo za sportsku rekreaciju Borac.

Organizacija službenih i prigodnih domaćih i međunarodnih takmičenja i turnira provodit će se putem sportskih udruga i klubova koji djeluju na području Općine Viškovo.

Sportsko rekreacijske aktivnosti mještana provode sportske udruge prema interesima građana u cilju unapređenja i očuvanja zdravlja i podizanja psihofizičkih sposobnosti mještana.

Stručni rad u sportu je preduvjet za kvalitetan rad i masovniji obuhvat djece sportskim aktivnostima te se u 2011. godini planira obuka trenera u sportskim granama gdje će to biti najpotrebnije.

Sportske udruge ostvarivat će donacije iz Proračuna Općine Viškovo za 2011. godinu temeljem provedenog natječaja za sufinanciranje javnih potreba i sklopljenih ugovora, a prema proračunskim mogućnostima.

I u 2011. godini nastavit će se sa održavanjem sportskih objekata i njihovih okoliša te izraditi potrebna projektna i prostorna dokumentacija.

Tabelarni prikaz nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Programa.

Članak 3.

Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2011. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-04/10-01/17

Ur. broj: 2170-09-09-01-46

Viškovo, 9. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 

Program javnih potreba u sportu i tehnič  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=703&mjesto=51216&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr