SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 50. Ponedjeljak, 20. prosinca 2010.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

69.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), članka 35. stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 15. sjednici održanoj 9. prosinca 2010. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji
Općine Viškovo u 2011. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Viškovo, a u svezi s:

- promicanjem kulture,

- programima i organizacijom kulturnih i društvenih manifestacija od općinskog značaja,

- poticanjem i organiziranjem raznih tradicionalnih manifestacija,

- poticanjem muzičkih, likovnih i ostalih tečajeva,

- zaštitom spomenika kulture,

- sufinanciranjem aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja,

- sufinanciranjem smještaja djece u produženom boravku,

- financiranje pomoćnika u nastavi (asistenta) za djecu s posebnim potrebama u osnovnim školama,

- stipendiranjem učenika i studenata,

- sufinanciranjem javnog prijevoza učenika i studenata,

- religijska predavanja i savjetovanja o utjecaju medija na obitelj pri Župi Sveti Matej u Viškovu.

Članak 2.

Temeljem utvrđenih potreba kulturnih djelatnosti na području Općine Viškovo utvrđuje se program od posebnog značaja za Općinu Viškovo u 2011. godini i to:

1. AMATERIZAM - obzirom na dosegnutu visoku razinu viškovskog amaterizma s područja kulturnih djelatnosti i nadalje će se, u okviru mogućnosti, raditi na njegovu poticanju posebice sustavnim i kontinuiranim radom s mlađim naraštajem popraćeno kvalitetnim pedagoškim radom. Predviđena financijska sredstva pratit će program osnovne djelatnosti udruga sufinanciranjem materijalnih troškova, posebnih programa i nabavku opreme u udrugama iz oblasti kulture na području Općine: Limena glazba Marinići,

Pjevački zbor Marinići, KUD Halubjan, HTZ Vila Halubja, Halubajski zvončari, Halubajke, Halubajske mažoretkinje, Kumpanija z Halubja, Dječji zbor Zvona Viškova, Dječji zbor Halubajčići, KUD Izvor, SKD Prosvjeta pododbor Viškovo i Udruga likovnih umjetnika amatera braća Baštijan.

2. GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST - u 2011. godini organizirat će se glazbene i scenske predstave na otvorenoj sceni u Ronjgima (Mantinjada pul Ronjgi, Matetićevi dani, Kanat pul Ronjgi, Večeri pul Matetićeva ognjišća, susret glazbenih škola i drugo) i drugim otvorenim prostorima te domovima kulture u Viškovu i Marinićima kao i predstave za vrtićare i školarce.

3. IZLOŽBENO-GALERIJSKA DJELATNOST- postavit će se likovne i druge izložbe u organizaciji Općine, Knjižnice i čitaonice Halubajska zora Viškovo, Matice Hrvatske, JU I. M. Ronjgov, Udruge likovnih umjetnika amatera braća Baštijan i drugih sl.

4. BIBLIOTEČNA DJELATNOST - Proračunom Općine osigurana su sredstva za redovno poslovanje općinske ustanove Knjižnica i čitaonica Halubajska zora Viškovo te nabavku novih knjiga, kao i posebne programe za Dan Općine Viškovo, organiziranje predstave povodom Matejne, Dana knjižnice i radionica.

5. ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNIH SPOMENIKA I KULTURNE BAŠTINE - sredstva Proračuna koristit će se za uređenje Spomen doma Ivan Matetić Ronjgov kao i za pohranu i prikupljanje glazbene i folklorne baštine putem županijske JU I. M. Ronjgov.

6. MUZEJSKA DJELATNOST - Spomen dom Ivan Matetić Ronjgov je muzejsko memorijalnog karaktera (posjeti Spomen domu).

7. IZDAVAČKA DJELATNOST - nastavit će se sa tiskanjem Općinskog glasnika, Monografija KUD-a Halubjan, Monografija Halubajskih zvončara, glazbene i književne edicije. Sufinancirat će se programska djelatnost ogranka Matice Hrvatske Viškovo koji svojom izdavačkom djelatnošću nastoji afirmirati kulturni identitet te očuvati običaje i jezične osobitosti Halubja.

8. MANIFESTACIJSKA DJELATNOST - organizirat će se književne večeri, predavanja, tribine, Proljeće u Ronjgima i sl.

9. RELIGIJA - u organizaciji Župe Sveti Matej Viškovo održavat će se religijska predavanja i radionice obitelji kao npr. obitelj i mediji, utjecaj medija na obitelj i sl.

U okviru programa osigurana su sredstva za kapitalnu donaciju Župi.

Članak 3.

Sufinancirat će se posebni programi Osnovne škole Sveti Matej Viškovo i to:

- školski list Tratinčica,

- škola u prirodi,

- projekt Eko škola,

- projekt Globe programa,

- projekt učeničke zadruge,

- dječji glazbeni Halubajski festival.

Članak 4.

Sufinancirat će se smještaj djece u produženom boravku u osnovnim školama.

Sufinancirat će se troškovi pomoćnika u nastavi (asistenta) za djecu s posebnim potrebama u osnovnim školama, sa ciljem njihovog uključivanja u razredni kolektiv, svladavanja socijalno-psiholoških prepreka i usvajanja prilagođenih nastavnih sadržaja te jačanja samopouzdanja, podizanja stupnja tolerancije te prihvaćanja od strane drugih učenika.

Članak 5.

Temeljem Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima stipendirat će se učenici srednjih škola i studenti.

Nagrađivat će se učenici koji postignu odličan uspjeh u svih osam razreda osnovnoškolskog obrazovanja.

Članak 6.

Sredstva za ostvarivanje programa iz članka 2., 3., 4., i 5. osiguravaju se u Proračunu Općine Viškovo, a upravno tijelo vrši njihov raspored nositeljima programa temeljem odluka Općinskog načelnika i ugovora.

Tabelarni prikaz nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Programa.

Članak 7.

Program javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2011. godini stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-04/10-01/17

Ur. broj: 2170-09-10-01-47

Viškovo, 9. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Program javnih potreba u obrazovanju, ku  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=703&mjesto=51216&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr