SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 50. Ponedjeljak, 20. prosinca 2010.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

68.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 82/04 i 110/04, 178/04, 38/09, 79/09) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 15. sjednici održanoj 9. prosinca 2010. donijelo je

PROGRAM
izgradnje kapitalnih objekata od interesa za
Općinu Viškovo tijekom 2011. godine

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se načini, sredstva, normativi i ostali uvjeti izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2011. godine.

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog programa je sljedeći:

- prihodi iz Proračuna 5.027.939,00 kuna

- prenesena sredstva iz proteklih

godina 19.190.161,00 kuna


UKUPNO: 24.218.100,00 kuna

 (slovima: dvadesetčetirimilijunadvjestoosamnaesttisućastokuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za:

- građenje, rekonstrukciju i održavanje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo.

Članak 3.

Pod gradnjom kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo podrazumijeva se građenje novih te rekonstrukcija, sanacija i održavanje postojećih objekata predškolskog, zdravstvenog sadržaja te objekata potrebnih za obavljanje društvenih djelatnosti, djelatnosti športa i kulture na području Općine Viškovo tijekom 2011. godine.

Članak 4.

Standard izgradnje, rekonstrukcije i održavanja kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo utvrđuje se u okviru normativa, a količine prema materijalnim mogućnostima.

Članak 5.

Program izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2011. godine čini:

1. Projekt i izgradnja društvenih

sadržaja Milihovo, zgrada vrtića i

okoliš 23.504.500,00 kuna

2. Dom Marinići - projekt i uređenje 180.000,00 kuna

3. NK Halubjan Brnasi - projekt 112.600,00 kuna

4. Boćalište Marčelji - projekt 100.000,00 kuna

5. Projekti Spomen doma I. M. Ronjgov

i uređenje Spomen doma

I. M. Ronjgov 186.000,00 kuna

6. Sportska dvorana - sanacija krova 135.000,00 kuna


UKUPNO: 24.218.100,00 kuna

(slovima: dvadesetčetirimilijunadvjestoosamnaesttisućastokuna i 00/100)

Društveni sadržaj Milihovo-vrtić

Opis podrazumijeva izmjenu elektro-projekata i izgradnju vrtića i jaslica u Viškovu.

Dom Marinići

Izdaci podrazumjevaju dovršenje glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje Doma i uređenje suterena za potrebe javnog zdravstva.

NK Halubjan

Izdaci na pomoćnom igralištu NK Halubjan podrazumijevaju izradu glavnog projekta kompletnog igrališta.

Boćalište Marčelji

Izdaci za boćalište Marčelji podrazumijevaju izradu glavnog projekta.

Spomen dom I. M. Ronjgov

Izdaci za Spomen dom I. M. Ronjgov podrazumijevaju izradu glavnog projekta i uređenje doma.

Sportska dvorana

Izdaci za Sportsku dvoranu podrazumijevaju izvođenje limarsko-krovopokrivačkih i hidroizolacijskih radova na sanaciji krova (pokrova).

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 6.

Svi radovi iz ovog Programa izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi Općinski načelnik Općine Viškovo.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/17

Ur. broj: 2170-09-10-01-51

Viškovo, 9. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=703&mjesto=51216&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr