SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 50. Ponedjeljak, 20. prosinca 2010.
GRAD RAB
Moscenicka_draga-001

75.

Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/

01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 22., 90. i 92. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2010. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2011. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Raba u kulturi (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se djelatnosti, poslovi, aktivnosti i manifestacije u kulturi od značaja za Grad Rab kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljenje potreba u slijedećim područjima kulturnih djelatnosti:

- razvoja ustanova u kulturi,

- manifestacija u kulturi,

- glazbene i glazbeno scenske djelatnosti,

- izložbene djelatnosti,

- amaterskog stvaralaštva u glazbi, plesu, folkloru, likovnoj umjetnosti, i literarnom stvaralaštvu,

- obrazovanju,

- knjižnične djelatnosti,

- izdavačke djelatnosti,

- kulturno-animacijskih aktivnosti,

- posebne programe u području kulture.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurana su sredstva u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2011.godinu (u daljnjem tekstu:Proračun) u ukupnom iznosu od 3.581.650,00 kn i to za:

1. Programe ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Rab:

1.1. Pučko otvoreno učilište Rab u iznosu od 2.720.000,00 kn

1.2. Gradsku knjižnicu Rab u iznosu od 714.650,00 kn

2. Program aktivnosti Udruga, manifestacija i donacija u kulturi u iznosu od 147.000,00 kn

Članak 3.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 2. ovog Programa obavlja Odsjek za društvene djelatnosti, sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Raba za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) po korisnicima i Odluci o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2011. godinu. Plan, *tablica u rtf formatu*, iz ovog članka nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Programa.

Članak 4.

Odsjek za društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu:Odsjek) može odobriti prenamjenu sredstava utvrđenih Planom iz članka 2. ovog Programa za pojedinog korisnika samo iznimno, na temelju pisanog zahtjeva korisnika.

Članak 5.

O izvršavanju programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnici od točkom 1. iz članka 2. podnose Odsjeku godišnji izvještaj o poslovanju za 2011. godinu (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu), najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Odsjeka i češće.

Korisnici pod točkom 2. članka 2. podnose Odsjeku godišnji izvještaj o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za 2011. godinu do 1. ožujka 2012. godine.

Članak 6.

Odsjek za društvene djelatnosti prati namjensko korištenje sredstava iz članka 2. ovog programa i podnosi izvješće o ostvarivanju programa gradonačelniku Grada Raba.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-10-80

Rab, 16. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=703&mjesto=51280&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr