SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 50. Ponedjeljak, 20. prosinca 2010.
GRAD RAB
Moscenicka_draga-001

74.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 38/09, 79/09 i 153/09), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/07) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2010. donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata komunalne infrastrukture u 2011. godini.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom su: 4.933.000,00 kn

1. Komunalni doprinos 4.850.000,00 kn

2. Ostali proračunski prihodi 83.000,00 kn


UKUPNO: 4.933.000,00 kn

Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovog Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

A) JAVNE POVRŠINE 1.360.000,00 kn

Izvor: komunalni doprinos 1.360.000,00 kn

1. Izgradnja zelenih površina ispred

Miramara 50.000,00 kn

2. Izgradnja dijela plaže Kampor - Mel 90.000,00 kn

3. Izgradnja dijela plaže Artić - Petrac 250.000,00 kn

4. Izgradnja dijela plaže Dumići 50.000,00 kn

5. Izgradnja dijela plaže Pudarica 50.000,00 kn

6. Izgradnja dijela plaže i šetnice u Palitu 100.000,00 kn

7. Izgradnja plaže za invalide Škver 120.000,00 kn

8. Izgradnja dijela plaže I., II. i

III. Padova 200.000,00 kn

9. Izgradnja dijela plaže Kandarola 50.000,00 kn

10. Izgradnja dijela plaže Premijer - Dumići 50.000,00 kn

11. Izgradnja rukohvata - Rab 25.000,00 kn

12. Izgradnja rukohvata - Palit 25.000,00 kn

13. Izgradnja stepeništa Pjaceta - šetnica 100.000,00 kn

14. Sanacija parka Komrčar- sa igralištem

i stazama, tržnicom, raslinjem 150.000,00 kn

15. Uređenje izvorišta Ošit 50.000,00 kn

B) NERAZVRSTANE CESTE 2.600.000,00 kn

Izvor: komunalni doprinos 2.600.000,00 kn

1. Izgradnja biciklističkih staza 50.000,00 kn

2. Izgradnja dijela ceste

Markunići-Matkići-Mućel 50.000,00 kn

3. Izgradnja dijela ceste

Markunići-Dumičići 50.000,00 kn

4. Izgradnja pristupne ceste radne

zone Mišnjak 1.050.000,00 kn

5. Asfaltiranje ceste Hodak - Matušani 70.000,00 kn

6. Asfaltiranje ceste iza starog

Doma zdravlja 100.000,00 kn

7. Asfaltiranje platoa ispred mjesnog

doma 80.000,00 kn

8. Izgradnja parkirališta ispred škole 100.000,00 kn

9. Izgradnja nogostupa u gornjoj

S. Dragi 250.000,00 kn

10. Otkup zemljišta za izgradnju cesta 300.000,00 kn

11. Izgradnja dijela ceste Vodenča 300.000,00 kn

12. Izgradnju trotoara uz županijsku cestu 200.000,00 kn

C) GROBLJA 400.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos 400.000,00 kn

1. Izrada mrtvačnica 200.000,00 kn

2. Uređenje groblja 200.000,00 kn

D) JAVNA RASVJETA 573.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos 573.000,00 kn

1. Proširenje javne rasvjete Banjol 50.000,00 kn

2. Proširenje javne rasvjete Barbat 30.000,00 kn

3. Proširenje javne rasvjete Rab 95.000,00 kn

4. Proširenje javne rasvjete Palit 15.000,00 kn

5. Proširenje javne rasvjete Kampor 25.000,00 kn 6. Proširenje javne rasvjete D. S. Draga 23.000,00 kn

7. Proširenje javne rasvjete G. S. Draga 36.000,00 kn

8. EES 5.000.00 kn

9. Prava korištenja električne energije 20.000,00 kn

10. Proširenje javne 174.000,00 kn

11. Proširenje javne rasvjete šetnica

D. S. Draga 100.000,00 kn

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-10-82

Rab, 16. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=703&mjesto=51280&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr