SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 50. Ponedjeljak, 20. prosinca 2010.
GRAD RAB
Moscenicka_draga-001

66.

Na temelju članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2010. godine, donosi

ODLUKU
o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak
ostvaren na području Grada Raba za realizaciju
kapitalnog projekta izrade prostorno-planske
dokumentacije, prema Sporazumu o zajedničkom
financiranju kapitalnih projekata od interesa
za razvoj otoka Raba br. 09-I-70131/02-08
od 3. siječnja 2002. godine

Članak 1.

Prihvaća se realizacija kapitalnog projekta izrade prostorno-planske dokumentacije, sukladno odredbama članka 2. Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Raba br. 09- I-70131/ 02-08 i članka 2b. II. Dodatka Sporazumu br. 06- I-70131/ 07-08.

Cilj i svrha kapitalnog projekta je stvaranje preduvjeta za razvoj Grada Raba izradom prostorno-planske dokumentacije.

U okviru kapitalnog projekta iz stavka 1. ovog članka obuhvaćeni su slijedeći prostorno-planski dokumenti:

1. IZRADA NOVIH PROSTORNIH PLANOVA

1.1. Urbanistički planovi uređenja

- građevinska područja naselja:

UPU 1 - Rab, Palit, Banjol,

UPU 2,3,4- Banjol,

UPU 5 - Barbat,

UPU 6,7,8,9 - Kampor + SRC Kampor,

UPU 14 - Palit,

UPU 15,16 - Mundanije,

UPU 17,18,19,20,21 - Supetarska Draga,

- zone ugostiteljsko- turističke namjene:

UPU 22 - Barbat,

UPU 23 - Soline,

UPU 24 - Kamenjak,

UPU 25 - Suha Punta,

UPU 26 - Šurline,

UPU 27 - uv. Miral,

UPU 28 - Gonar,

UPU 34 -Uvala Padova III,

UPU 36 - Kampor,

- zone sportsko-rekreacijske namjene:

UPU 38 -centar za vodene sportove u Banjolu,

UPU 39 -centar za vodene sportove u Solinama - Kampor,

UPU 40 - centar za vodene sportove Halović - Kampor,

UPU 41 -sportsko-rekreacijski centar (motokros staza i streljana) u Brabatu,

UPU 42 -sportsko-rekreacijski centar (sportska dvorana s nogometnim i košarkaškim igralištem) u Palitu

- zone infrastrukturne namjene - kopneni dijelovi luka otvorenih za javni promet:

UPU 45 - trajektna luka Supetarska Draga,

UPU 46 - luka Pudarica,

UPU 48 - trajektna luka Mišnjak.

1.2. Detaljni planovi uređenja

DPU 3 G3 Kampor (logor)

2. IZRADA IZMJENA I DOPUNA POSTOJEĆIH DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Raba.

2.2. PUP Grada Raba

Članak 2.

Ukupna vrijednost izrade prostorno-planske dokumentacije iznosi 12.000.000,00 kn.

Grad Rab će dio sredstava za realizaciju završetka kapitalnog projekta iz članka 1. ove Odluke osigurati iz ustupljenog dijela poreza na dohodak ostvarenog na području Grada Raba s računa posebnih namjena otvorenog kod HBOR-a u iznosu od 8.000.000,00 kn.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-10-97

Rab, 16. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=703&mjesto=51280&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr