SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 50. Ponedjeljak, 20. prosinca 2010.
GRAD CRIKVENICA
Moscenicka_draga-001

76.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 35/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2010. godine donijelo je

PRVU IZMJENU PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu

Članak 1.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 33/10) mijenja se u članku 1. koji glasi:

»Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu obuhvaća održavanje komunalne infrastrukture djelatnosti kao što su odvodnja oborinskih voda, održavanje čistoće, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javnu rasvjetu koji prikaz s procjenom troškova se odnosi na sljedeće:

1. ODVODNJA OBORINSKIH

VODA 800.000,00 kuna,

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE

JAVNIH POVRŠINA 1.620.000,00 kuna,

- čišćenje javnih površina 1.440.000,00 kuna,

- deratizacija i dezinsekcija 180.000,00 kuna,

3. ODRŽAVANJE ZELENIH

POVRŠINA 2.464.000,00 kuna,

4. ODRŽAVANJE JAVNIH

WC-a 300.000,00 kuna.

5. ODRŽAVANJE

PROMETNICA 2.350.000,00 kuna,

6. ODRŽAVANJE JAVNE

RASVJETE 2.150.000,00 kuna,

- utrošak električne energije
za javnu rasvjetu 1.100.000,00 kuna,

- održavanje javne rasvjete 1.050.000,00 kuna,

7. ODRŽAVANJE METEO-
ROLOŠKE STANICE 20.000,00 kuna,

8. PROGRAM ODRŽAVANJA

JAVNIH POVRŠINA

MJESNIH ODBORA 1.246.000,00 kuna,

9. PROGRAM DEKORACIJE

I ILUMINACIJE 210.000,00 kuna,

10. HITNE INTERVENCIJE

KOMUNALNOG REDARSTVA 70.000,00 kuna,

11. DODATNI STANDARD

ZAŠTITE OD POŽARA 935.770,00 kuna,

12. ODRŽAVANJE DJEČJIH

IGRALIŠTA 100.000,00 kuna,

13. SUFINANCIRANJE EKO-

LOŠKIH PROGRAMA I

MANIFESTACIJA 60.000,00 kuna,

14. OSTALE USLUGE VEZANE

ZA KOMUNALNU

INFRASTRUKTURU 213.000,00 kuna.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovom članku planiraju se u ukupnom iznosu od 12.538.770,00 kuna, a financirat će se iz prihoda po osnovi komunalne naknade u iznosu od 12.400.000,00 kuna, a razlika iz drugih proračunskih prihoda kako je to predviđeno Proračunom Grada Crikvenice za 2010. godinu.«

Članak 2.

Ostale odredbe Programa ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/10-01/425

Ur. broj: 2107/01-01-10-2

Crikvenica, 15. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=703&mjesto=10003&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr