SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 50. Ponedjeljak, 20. prosinca 2010.
GRAD CRIKVENICA
Moscenicka_draga-001

73.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 34/09) Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2010. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA CRIKVENICE ZA 2010. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2011. I 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2010. godinu i projekciji za 2011. i 2012. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 55/09 i 33/10) članak 1. mijenja se i glasi:

»Proračun Grada Crikvenice za 2010. godinu s projekcijom za 2011. i 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Proračun stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/10-01/7

Ur. broj: 2107/01-01-10-5

Crikvenica, 15. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Cri  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=703&mjesto=10003&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr