SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 50. Ponedjeljak, 20. prosinca 2010.
GRAD CRIKVENICA
Moscenicka_draga-001

72.

Na osnovi odredbi članaka 30. - 44. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/ 00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 26/07 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 73/08) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 20. sjednici održanoj 15. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Crikvenice

Članak 1.

U članku 15. Odluke o porezima Grada Crikvenice (»Narodne novine« broj 2/03 i 57/07), dodaje se stavak 2. koji glasi:

»U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu članka 12. ove Odluke, vlasnik kuće za odmor dužan je pored osobne iskaznice predočiti naročito sljedeće dokaze: putovnicu, mjesto i visinu utroška električne energije, vode, telefona, pretplate na TV i radio prijemnike, mjesto podnošenja porezne prijave, ugovor o najmu, rješenje o kategorizaciji objekta za iznajmljivanje, porezno rješenje o utvrđivanju poreza od iznajmljivanja i najma, potvrdu o zasnovanom radnom odnosu, izjavu o izabranom liječniku kao i druge dokaze podobne za ocjenu i utvrđivanje vremena korištenja kuće ili stana u smislu članka 12. i 13. ove Odluke.«

Članak 2.

U članku 17. Odluke, stavak 4. mijenja se i glasi:

»Poduzetnici početnici koji zapošljavaju najmanje jednog (1) radnika na neodređeno vrijeme plaćaju porez na tvrtku uz sljedeće olakšice:

a) 100 % oslobođenja poreza na tvrtku za prve dvije godine poslovanja

b) 50 % oslobođenja poreza na tvrtku za treću i četvrtu godinu poslovanja.«

Članak 3.

U članku 18. Odluke, stavak 1., točka b) mijenja se i glasi:

»b)Fizičke osobe koje obavljaju djelatnost na temelju Zakona o obrtu:

- Samostalni ugostitelji, trgovačke i zabavne

radnje koji obavljaju djelatnost cijele

godine 400,00 kuna

- Samostalni ugostitelji, trgovačke i zabavne

radnje koji obavljaju djelatnost u dijelu

godine manje od 10 mjeseci 600,00 kuna,

- Liječnici, stomatolozi, odvjetnici, javni

bilježnici i druga samostalna zanimanja 800,00 kuna,

- Financijsko-tehničke i poslovne usluge 600,00 kuna,

- Ostalo 200,00 kuna,

- Proizvodne djelatnosti 300,00 kuna.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dana 1. siječnja 2010. g. i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/10-01/3

Ur. broj: 2107/01-01-10-8

Crikvenica, 15. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=703&mjesto=10003&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr