SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 50. Ponedjeljak, 20. prosinca 2010.
GRAD CRIKVENICA
Moscenicka_draga-001

71.

Na temelju članka 114. stavka 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/ 03, 157/03, 87/09 i 88/10) i članka 30 Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2010 godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente Grada Crikvenice

Članak 1

U članku 1. Odluke o visini spomeničke rente Grada Crikvenice {»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/06), iza podtočke broj 4. dodaje se podtočka 5. koja glasi: »- način korištenja prikupljenih sredstava spomeničke rente.«

Članak 2

U članku 4 Odluke brojka »3,00« zamjenjuje se brojkom »1,00«.

Članak 3.

U članku 5. riječi »Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša« zamjenjuj se riječima »Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša« U članku 5. dodaju se sljedeći stavci 2. i 3. koji glase:

»Iznos spomeničke rente utvrđen rješenjem iz stavka 1, ovog članka plaća se u korist računa »Prihodi od spome ničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora.

Obveznici spomeničke rente moraju Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Crikvenice do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje spomenička renta, dostaviti podatke o korisnoj površini poslovnih prostora koji se nalaze u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno povijesne cjeline.«

Članak 4.

Iza članka 7., Odluke dodaje se članak 8. koji glasi:

»Sredstva spomeničke rente koja Grad Crikvenica prihoduje mogu se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i zaštićene kuitumo-povijesne cjeline na području Grada Crikvenice, u skladu s Programom utroška sredstava spomeničke rente koji je sastavni dio Gradskog proračuna.«

Članak 8. Odluke postaje članak 9.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 611-01/10-01/1

Ur. broj: 2107/01-01-10-5

Crikvenica, 15. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=703&mjesto=10003&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr