SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 50. Ponedjeljak, 20. prosinca 2010.
GRAD CRIKVENICA
Moscenicka_draga-001

70.

Na temelju članka 7 Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 30 Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 15. prosinca 2010 godine donijelo je

ODLUKU
o I. izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/09) u podnaslovu 13.1 Pravo na pomoć za podmirenje troškova vode i odvodnje otpadnih voda i članku 18. stavku 1. i 2. riječi »i odvodnje otpadnih voda« se brišu.

U članku 18. stavku 2. riječi »besplatno korištenje do 3 m3 vode« zamjenjuju se riječima »pomoć za podmirenja troškova vode u iznosu od 30 kn«.

Članak 2.

U podnaslovu 1.3.2. Pravo na podmirenje troškova odvoza kućnog smeća i članku 19. stavku 1. i 2. iza riječi »smeća« dodaju se riječi »i odvodnje otpadnih voda«.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 550-01/10-01/93

Ur. broj: 2107/01-01-10-4

Crikvenica, 15. prosinca 2010

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=703&mjesto=10003&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr