SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 24. Petak, 18. lipnja 2010.
OPĆINA VINODOLSKA
7

39.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« RH broj 26/03 - pročišćeni tekst 82/04, 110/04 (Uredba), 178/04, 38/09 i 79/09), članka 48. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 6. sjednici Općinskog vijeća održanoj 31. svibnja 2010. godine donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU
Godišnjeg programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2010. godinu na području Vinodolske općine

Članak 1.

Ovom I izmjenom i dopunom Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu na području Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/10), utvrđuju se izvori, raspored i način financiranja gradnje objekata komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Članak 2. Godišnjeg programa gradnje ..., mijenja se i glasi:

»Sredstva za gradnju i uređenje komunalne infrastrukture u iznosu od 1.835.000,00 kuna namijenjena su za:

. izgradnja javne rasvjete 50.000,00 kuna 2,72%

Područje mjesnog odbora Tribalj:

- Ričina 5 rasvjetnih tijela

(postava stupa i lampe sa energetskim kabelima) 12.500,00 kuna

- Sušik, 2 rasvjetnih tijela

(postava stupa i lampe sa energetskim kabelima) 5.000,00 kuna

Područje mjesnog odbora Drivenik:

Cerovići, 5 rasvjetnih tijela

(postava stupa i lampe sa energetskim kabelima) 12.500,00 kuna

Područje mjesnog odbora Grižane-Belgrad:

Barci, 2 rasvjetnih tijela

(postava stupa i lampe sa energetskim kabelima) 5.000,00 kuna

Područje mjesnog odbora Bribir:

Gradac, 6 rasvjetnih rijla

(postava stupa i lampe sa energetskim kabelima) 15.000,00 kuna

. izgradnja dijela kanalizacijskog i vodifikacijskog sustava 1.361,265,53 kuna 74,19%

Izgradnja dijela kanalizacijskog sustava za područje mjesnog odbora Bribir: Kičeri - Škola 500.000,00 kuna

Izgradnja dijela kanalizacijskog sustava za područje mjesnog odbora Tribalj: Most Sv. Ivan - Most Ričina

771.265,53 kuna

Izgradnja dijela vodificijskog sustava za područje mjesnog odbora Bribir: Gorići 40.000,00 kn

Izgradnja dijela vodificijskog sustava za područje mjesnog odbora Grižane: Kičeri - Saftići 50.000,00 kn

. građevinsko zemljište 200.000,00 kuna 10,90%

Otkup zemljišta za

rekonstrukciju gradine Drivenik

. kap. pomoći HEP-el. šumskog

dijela 100.000,00 kuna 5,45%

Izgradnja opskrbne elektro

mreže Ravno i Veli Laz

. ostala nematerijalna imovina 123.734,47 kuna 6,74%

Geodetske podloge za izgradnju

pročistača kanalizacije

- dijela kanalizacijskog sustava

Tribalj


U K U P N O 1.835.000,00 kuna«.

Članak 3.

U preostalom dijelu koji nije obuhvaćen ovom Izmjenom i dopunom Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu na području Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 4/10), ostaju na snazi.

Članak 4.

I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu na području Vinodolske općine, stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2107-03/10-01-5-12

Bribir, 31. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica Vijeća
Olga Antonić Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=677&mjesto=91253&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr