SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 24. Petak, 18. lipnja 2010.
OPĆINA VINODOLSKA
7

38.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« RH broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 (Uredba) i 178/04, 38/09 i 79/09), članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09) Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 6. sjednici održanoj 31. svibnja 2010. godine, donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU
Godišnjeg programa održavanja objekata komunalne
infrastrukture za 2010. godinu

Članak 1.

Ovom I. Izmjenom i dopunom Godišnjeg programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godine, objavljenom u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 4/10), utvrđuju se izvori, raspored i način održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 2.

U članku 2. Iznos sredstava za ostvarivanje Programa se mijenja isti glasi: 3.939.990,76 kuna.

Članak 3.

U članku 3. Programa »komunalna naknada u iznosu od 4.360.000,00 kuna«, se mijenja i ista glasi: 3.189.990,76 kuna.

Ukupan iznos od 5.110.000,00 kuna, mijenja se i glasi: 3.939.990,76 kuna.

Članak 4.

Iz članka 4. brišu se sljedeće točke:

. »usluga tekućeg i investicijskog

održavanja građevinskih objekata 180.000,00 kuna«

. »tekuće i investicijsko održavanje

spomenika kulture 206.000,00 kuna«

. »izdaci za korištenje Duplje 427.000,00 kuna«

. »sanacija deponija Duplja 100.000,00 kuna«

. »subvencija autobusnih linija 140.000,00 kuna«

. »ostala nematerijalna imovina 117.009,24 kuna«


Ukupni iznos sredstava mijenja se i glasi: 3.939.990,76 kuna

Članak 5.

Članak 9. Programa održavanja .... se mijenja, tako što se prve dvije točke: korištenje deponije Duplje i sanacija deponije Duplje, brišu iz teksta, tako da članak 9. glasi:

»Članak 9.«

. »iznošenje i odvoz smeća« 450.000,00 kuna


Ukupno 450.000,00 kuna

Članak 6.

U članku 10. brišu se točke: 11. tekuće i investiciono održavanje građevinskih objekata 180.000,00 kuna, točka »13 subvencija autobusnih linija ......... 140.000,00 kuna«, točka »15 ostala nematerijalna imovina« ...... 117.009,24 kuna« i točka »17. tekuće investicijsko održavanje spomenika kulture« ..... 206.000,00 kuna«.

U rekapitulaciji »UKUPNO -1-17 = 5.110.000,00 kuna, se mijenja: »UKUPNO - 1- 17 = 3.939.990,76 kuna«.

Članak 7.

U preostalom dijelu koji nije obuhvaćen ovom Izmjenom i dopunom, Godišnji program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/10), ostaju na snazi.

Članak 9.

I. Izmjena i dopuna Programa održavanja ...., stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2107-03/10-01-5-11

Bribir, 31. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica Vijeća
Olga Antonić-Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=677&mjesto=91253&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr