SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 24. Petak, 18. lipnja 2010.
OPĆINA VINODOLSKA
7

34.

Na temelju članka 2., 3., 4. i 7., u svezi s člankom 19. stav prvi podstavak prvi Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/ 10), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08) članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine na svojoj 6. sjednici, od 31. svibnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o plaći općinskog načelnika Vinodolske općine

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina plaće općinskog načelnika koji dužnost obnaša profesionalno - uz zasnivanje radnog odnosa.

Članak 2.

Plaću općinskog načelnika čini umnožak osnovice (4.630,14 kuna) za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika i koeficijenta za izračun plaće načelnika u visini 4,55 uvećan za 0.5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Članak 3.

Osnovica za izračun plaće utvrđena je Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini osnovice za obračun plaće, državnih dužnosnika (»Narodne novine« broj 83/09), koja vrijedi do donošenja nove Odluke o utvrđivanju osnovice.

Članak 4.

Pojedinačna rješenja o visini plaće općinskog načelnika, utvrđene ovom odlukom donosi pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Općine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2107-03/10-01-5-07

Bribir, 31. svibnja 2010.

Predsjednica
Vijeća Vinodolske općine
Olga Antonić-Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=677&mjesto=91253&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr