SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 17. Petak, 7. svibnja 2010.
OPĆINA MRKOPALJ
Moscenicka_draga-001

10.

Temeljem odredbe članka 83. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 27/05 i 127/07), članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 73/08) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 34/09), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici 25. ožujka 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli viška prihoda iz 2009. godine

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i vrši raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2009. godinu, kako slijedi:

1. Višak prihoda poslovanja 514.446,44 kn

2. Manjak prihoda od nefinancijske imovine -761.833,91 kn

3. Višak prihoda od financijske imovine 2.664,00 kn

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 514.446,44 kn iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se na način da se od istoga pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine ostvaren u 2009. godini, u iznosu od 761.833,91 kn.

Članak 3.

Nastali manjak prihoda u iznosu od 247.387,47 kn, pokriva se prenesenim viškom prihoda iz 2008. godine u iznosu od 680.970,17 kn i iskazuje se višak prihoda poslovanja u iznosu od 433.582,70 kn + višak prihoda od financijske imovine u iznosu od 2.664,00 kn, što čini višak prihoda po godišnjem obračunu proračuna u iznosu od 436.246,70 kn.

Članak 4.

Raspoloživi višak prihoda iz članka 3. ove Odluke u iznosu od 436.246,70 kn sastoji se od neutrošenih sredstava od tekuće donacije trgovačkog društva za izradu DPU-a asfaltna baza u iznosu od 18.932,00 kn, neutrošenih sredstava od prodaje stambenih objekata - 5.573,54 kn te neutrošenih nenamjenskih ili namjenskih prihoda proračuna za 2009. godinu u iznosu od 411.741,16 kn.

Članak 5.

Ostvareni višak prihoda iz članka 4. ove Odluke raspoređuje se u Proračun općine Mrkopalj za 2010. godinu za izradu detaljnih planova, pokriće tekućih izdataka Općine i investicijska ulaganja u komunalnu infrastrukturu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-10-21

Mrkopalj, 25. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Mario Blašković, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=670&mjesto=51315&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr