SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 17. Petak, 7. svibnja 2010.
OPĆINA LOVRAN
Moscenicka_draga-001

22.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pričišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 , 79/09 i 153/09 - Zakon o vodama) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 29. travnja 2010. godine, donosi

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2010. godini

I.

U Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/09) u poglavlju I., točki 1. »NERAZVRSTANE CESTE«, podtočki 1.1. »Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta«, iza podtočke 1.1.6., dodaje se nova podtočka 1.1.7. koja glasi:

» 1.1.7. Izgradnja ceste Rezine - Peharovo 200.000,00«

U istoj točki »Ukupno nerazvrstane ceste« dosadašnji iznos: »2.720.000,00« zamjenjuje se iznosom: »2.920.000,00«.

U istoj točki stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 2.720.000,00 kn komunalnog doprinosa i 200.000,00 kn ostalih sredstava Proračuna Općine Lovran.

U poglavlju I. točki 2. »JAVNE POVRŠINE« podtočki 2.1. Nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi, pješačke staze, zelene površine, iza podtočke 2.1.7, dodaje se nova podtočka 2.1.8. koja glasi:

»2.1.8. Uređenje Lovranske šetnice-turistički put »Pod Učkun« 65.500,00«

U istoj točki »Ukupno nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi, pješačke staze, zelene površine« dosadašnji iznos: »1.860.000,00« zamjenjuje se iznosom: »1.925.500,00«.

U istoj točki stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 1.580.000,00 kn iz komunalnog doprinosa i 345.500,00 kn ostalih sredstava Proračuna Općine Lovran (280.000,00 kn potpore PGŽ i 65.500,00 kn ostalih sredstava Proračuna).

II.

U poglavlju II. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. IZVORI FINANCIRANJA (rekapitulacija)

1. Sredstva Proračuna Općine Lovran

- komunalni doprinos 4.622.000,00

- ostala sredstva Proračuna 3.865.500,00

2. Ostali izvori sredstava

- od namjenskog povećanja cijene vode 1.300.000,00

- kapitalne pomoći Proračunu od PGŽ 780.000,00


Ukupno: 10.567.500,00«

III.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/70

Ur. broj: 215602-01-10-2

Lovran, 29. travnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Đurđica Tancabel, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=670&mjesto=51415&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr