SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 17. Petak, 7. svibnja 2010.
OPĆINA LOVRAN
Moscenicka_draga-001

19.

Na temelju članka 14., stavka 1., Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 31., stavka 1., alineja 4., Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 29. travnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o drugim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Lovran za 2010. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/09 i 3/10), iza članka 20., dodaje se novi članak 20a. koji glasi:

»Jamčevna pričuva planirana je u Posebnom dijelu Proračuna za dana jamstva KD Komunalac d.o.o. Opatija, za kreditno zaduživanje u iznosu 50.842,39 kuna.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-01/02

Ur. broj: 2156/02-01-10-67

Lovran, 29. travnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Općinskog vijeća

Đurđica Tancabel, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=670&mjesto=51415&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr