SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 17. Petak, 7. svibnja 2010.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

19.

Na temelju članka 114. stavka 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/ 03, 157/03 i 87/09) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj sjednici održanoj dana 29. travnja 2010. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente na
poslovne prostore na području Grada Bakra

Članak 1.

U Odluci o visini spomeničke rente na poslovne prostore na području Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 19/04) u članku 3. stavak 1. i članku 6. stavak 1. riječi »Jedinstveni upravni odjel Grada Bakra« zamjenjuju se riječima »nadležno upravno tijelo Grada Bakra«.

Članak 2.

U članku 7. stavak 1. točke 6. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnik«, kao i u točki 7. citiranog članka, gdje se riječi »Gradskog poglavarstva« zamjenjuju riječju: »Gradonačelnika«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/3

Ur. broj: 2170-02-01-10-15

Bakar, 29. travnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=670&mjesto=51222&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr