SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 17. Petak, 7. svibnja 2010.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

16.

Na temelju odredbi članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 25. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj dana 29. travnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Bakra za 2010. godinu

Članak 1.

Članak 27. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bakra za 2010. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 51/ 09) mijenja se i glasi:

»Grad Bakar može se zadužiti na domaćem tržištu novca i kapitala radi izgradnje ili obnove kapitalnih objekata do ukupnog iznosa od 15.000.000,00 kuna, koji je iskazan u računu financiranja Proračuna Grada Bakra. Očekivani iznos ukupnog duga s osnove obveza po kreditu na kraju proračunske godine iznosit će 17.134.821,00 kuna od čega:

. glavnica prema odobrenim kreditima 15.720.621,00 kuna,

. kamate prema odobrenim kreditima 1.414.200,00 kuna.

Odluku o zaduženju donosi Gradsko vijeće Grada Bakra, a Ugovor o zaduženju sklapa Gradonačelnik na osnovu donesenog Proračuna za 2010. godinu, uz suglasnost Vlade RH, a na prijedlog ministra financija.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave te će se objaviti u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/10-01/3

Ur. broj: 2170-02-01-10-14

Bakar, 29. travnja 2010.

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Bakra
Milan Rončević, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=670&mjesto=51222&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr