SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 16. Četvrtak, 29. travnja 2010.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

75.

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. travnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o nagradama učenicima i prosvjetnim radnicima - mentorima za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim
natjecanjima, susretima i smotrama

Članak 1.

U Odluci o nagradama učenicima i prosvjetnim radnicima - mentorima za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/ 07 i 40/09) u članku 2. stavku 2. riječi: »Agencije za strukovno obrazovanje« zamjenjuju se riječima: »Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. podstavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»- učeniku, u obliku posebnog pisanog priznanja i u novčanom iznosu,

- ekipi do pet učenika, u obliku posebnog pisanog priznanja i u novčanom iznosu tako da se svakom članu ekipe dodjeljuje pisano priznanje, a novčani iznos se dijeli na jednake dijelove,«.

U stavku 2. riječi: »obliku vrijednosnog bona« zamjenjuju se riječima: »novčanom iznosu«.

Članak 3.

U članku 11. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Visina novčanih nagrada za prosvjetne radnike-mentore utvrđuje se u iznosima kako slijedi:

- za osvojeno prvo mjesto učenika, u iznosu od 2.000,00 kuna,

- za osvojeno drugo mjesto učenika, u iznosu od 1.500,00 kuna,

- za osvojeno treće mjesto učenika, u iznosu od 1.000,00 kuna.

Visina novčanih nagrada za učenike i visina vrijednosti poklona u naravi utvrđuje se u iznosima kako slijedi:

- za osvojeno prvo mjesto učenika, u iznosu od 2.000,00 kuna,

- za osvojeno drugo mjesto učenika, u iznosu od 1.000,00 kuna,

- za osvojeno treće mjesto učenika, u iznosu od 500,00 kuna.«

Članak 4.

Iza članka 11. dodaje se novi članak 11a. koji glasi:

»Članak 11a.

Utvrđene iznose visina novčanih nagrada i vrijednosti poklona u naravi iz članka 11. stavka 1. i 2. Odluke Gradonačelnik može izuzetno, a sukladno raspoloživim sredstvima u Proračunu Grada, umanjiti za najviše 15%.

Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i u slučaju kada pravo na nagradu ostvari veći broj prosvjetnih radnika-mentora odnosno učenika u odnosu na ukupno planirana sredstva za dodjelu nagrada u Proračunu Grada.«

Članak 5.

Natjecanja, susreti i smotre na državnoj razini iz članka 2. stavka 1. podstavka 2. Odluke, za školsku 2009/2010. godinu utvrđena su aktima Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje (pravnog prednika Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih).

Članak 6.

U cijelom tekstu Odluke riječ: »pismeno« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »pisano« u odgovarajućem padežu.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/89

Ur. broj: 2170-01-16-00-10-3

Rijeka, 29. travnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=669&mjesto=51000&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr