SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 16. Četvrtak, 29. travnja 2010.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

73.

Na temelju članka 3. stavka 9. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. travnja 2010. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Tržnog reda na tržnicama na malo u Gradu Rijeci

Članak 1.

U Tržnom redu na tržnicama na malo u Gradu Rijeci (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 07 i 44/09) - u daljnjem tekstu: Tržni red, u članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Djelatnost tržnica na malo radnim danom i subotom obavlja se u sljedećem vremenu:

1. Centralna tržnica

- otvoreni prostor od 7,00 do 14,00 sati

- otvoreni prostor - prodaja cvijeća:

. od 1. studenoga do 31. svibnja od 7,00 do 19,00 sati

. od 1. lipnja do 31. listopada od 7,00 do 20,00 sati

- paviljon I od 7,00 do 16,00 sati

- paviljon II od 7,00 do 13,00 sati

- paviljon III od 7,00 do 13,00 sati

2. Tržnica Brajda

- otvoreni prostor od 7,00 do 15,00 sati,

- paviljon od 7,00 do 14,00 sati.

U stavku 5. iza riječi: »obavlja se« dodaju se riječi: »drugi dan blagdana«.

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Tržnog reda stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/87

Ur. broj: 2170-01-16-00-10-3

Rijeka, 29. travnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=669&mjesto=51000&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr