SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 15. Petak, 23. travnja 2010.
OPĆINA VINODOLSKA
7

23.

Na temelju članka 4.-9. Zakona o naseljima (»Narodne novine« broj 54./88, sukladno čl. 133 st. 4. Ustava RH (»Narodne novine« broj 56/90, 135/97, 8/98 (pročišćeni tekst) 113/00, 124/00 (proč. tekst) 28/01, 41/01 (pročišćeni tekst) 55/01 (ispr.), čl. 66. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 48. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 5. sjednici održanoj 10. ožujka 2010. godine, uz prethodnu suglasnost Mjesnog odbora Bribir, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o spajanju naselja:
Bribir, Dragaljin, Gradac, Jargovo, Kičeri, Kosavin,
Kričina, Lukovo, Podgori, Podugrinac, Podulin, Podskoči, Ravno, Stankov Laz, Sveti Mikula, Sveti Vid, Štale
i Ugrini u jedinstveno naselje Bribir

Članak 1.

Postojeća Odluka o spajanju naselja: Bribir, Dragaljin, Gradac, Jargovo Kičeri, Kosavin, Kričina, Lukovo, Podgori, Podugrinac, Poduljin, Podskoči, Ravno, Stankov Laz, Sveti Mikula, Sveti Vid, Štale i Ugrini, u jedinstveno naselje BRIBIR (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/00 i 46/07), u nazivu i u članku 1. se dopunjuje sa nazivom novih ulica (mjesta) unutar granica postojećeg naselja »Bribir« u šumskom djelu Općine i to sa »BAZAK« (ispred riječi BRIBIR), »LIŠNJAKOVA DRAGA«, iza riječi Kričina, te »MAŠEVO«, ispred riječi »LUKOVO«, na temelju donijete posebne Odluke o određivanju novih ulica (mjesta) u naselju Bribir, u šumskom dijelu Općine.

Članak 2.

U preostalom dijelu koji nije obuhvaćen ovom izmjenom i dopunom, Odluka iz članka 1. ostaje nepromijenjena.

Članak 3.

Sastavni dio ove Odluke čini njen kartografski dio.

Članak 4.

Ova Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke iz članka 1. stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, s time da se kartografski dio Odluke ne objavljuje.

Klasa: 021-05/10-01/1

Ur. broj: 2107-03/10-01-3-07-01

Bribir, 10. ožujka 2010.

Predsjednica Vijeća

Vinodolske općine

Olga Antonić-Dukić, dr. med., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=668&mjesto=91253&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr