SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 9. Srijeda, 17. ožujka 2010.
GRAD CRIKVENICA
73

6.

Na temelju članka 88. stavak 2. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09 - ispravak) i članka 20. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/02 i 14/07), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 10. sjednici održanoj dana 26. veljače 2010. godine donosi

RJEŠENJE
o izboru i imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva

I.

U Gradsko izborno povjerenstvo, koje će provoditi izbore za vijeća mjesnih odbora na području Grada Crikvenice, imenuju se:

1. SILVIO RATKOVIĆ, dipl. iur. - za predsjednika,

2. MARIJANA AHEL, dipl. iur. - za zamjenicu predsjednika,

3. MARKO VUKELIĆ, dipl. iur. - za člana,

4. RADISLAV BLAŽEVIĆ, dipl. iur. - za zamjenika člana,

5. LJUBICA MILETIĆ - DOMIJAN, prof. - za članicu,

6. VESNA CAR SAMSA, dipl. ing. - za zamjenicu članice.

II.

Gradsko izborno povjerenstvo: propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbi izbora, imenuje Izborno povjerenstvo, daje obvezne upute za rad Izbornom povjerenstvu te nadzire njihov rad.

Mandat članova Gradskog izbornog povjerenstva traje četiri godine od dana imenovanja.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/10-01/14

Ur. broj: 2107/01-01-10-1

Crikvenica, 26. veljače 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=662&mjesto=10003&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr