SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 9. Srijeda, 17. ožujka 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
73

26.

Na temelju članka 12. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 28. točka 16. i 17. podstavak 2. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 10. sjednici održanoj 16. ožujka 2010. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije
u Primorsko-goranskoj županiji

Članak 1.

U Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. dr. sc. Pavao Komadina, predsjednik

2. dr. sc. Koraljka Vahtar-Jurković, članica

3. Antun Grego, član

4. Miloš Orlić, član

5. Perica Šolić, član

6. Igor Žiganto, član

7. Lela Momčilović, članica.

Članak 2.

Zadaci Povjerenstva su:

1. pomoć Županijskoj skupštini pri pripremi potrebnih analiza i/ili studija opravdanosti davanja koncesije, pri pripremi i izradi uvjeta i dokumentacije za nadmetanje, pravila i uvjeta za ocjenu ponuditelja i primljenih ponuda te kriterija za odabir ponude,

2. analiza projektnog prijedloga koncesije radi utvrđivanja radi li se o projektu javno-privatnog partnerstva, kako je određen propisima kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo,

3. pregled i ocjena pristiglih ponuda,

4. utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, i obrazloženje tih prijedloga,

5. obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra te

6. obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

Članak 3.

Članovi Povjerenstva se imenuju na mandat od dvije godine i mogu se ponovo imenovati.

Članak 4.

Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu. Visinu naknade posebnom odlukom određuje Župan.

Članak 5.

Tehničke, stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije od važnosti za županiju (»Službene novine PGŽ« broj 10/04).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/3

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-31

Rijeka, 16. ožujka 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=662&mjesto=00001&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr