SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 5. Ponedjeljak, 22. veljače 2010.
OPĆINA FUŽINE
73

6.

Temeljem članka 48. Statuta Općine Fužine (»Službene novine PGŽ« broj 23/09 i 30/09), Općinski načelnik Općine Fužine donosi sljedeću

ODLUKU
o naknadama članovima radnih tijela načelnika
Općine Fužine

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se visina te uvjeti i način stjecanja naknade za troškove članova radnih tijela općinskog načelnika Općine Fužine.

Članak 2.

Članovi Kabineta općinskog načelnika imaju pravo na naknadu troškova u netto iznosu od 300,00 kn mjesečno te 150,00 kuna po prisustvovanju sjednici ili konzultativnom sastanku.

Članovi ostalih stalnih radnih tijela imaju pravo na naknadu troškova u netto iznosu od 150 kn po prisustvovanju sjednici stalnog radnog tijela.

Članovi povremenih radnih tijela imaju pravo na naknadu troškova u netto iznosu od 150,00 kn po prisustvovanju sastanku povremenog radnog tijela.

Članak 3.

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika imenovani u radna tijela nemaju pravo na naknadu troškova.

Članak 4.

Član Općinskog vijeća koji temeljem poziva prisustvuje sjednici, konzultativnom sastanku ili sastanku, ukoliko nije član radnog tijela, ima pravo na naknadu u netto iznosu od 150,00 kuna po sjednici.

Članak 5.

Član radnog tijela koji neopravdano izostane s jedne sjednice ili konzultativnog sastanka tijela čiji je član, gubi pravo na isplatu mjesečne naknade utvrđene ovom Odlukom za taj mjesec.

Opravdanim izostankom smatra se izostanak koji je pisano ili usmeno najavljen Predsjedniku radog tijela ili administrativnoj tajnici općinskog načelnika Općine Fužine najkasnije dan prije zakazanog datuma održavanja sjednice tijela ili konzultativnom sastanku.

Članak 6.

Član radnog tijela općinskog načelnika ima pravo na dnevnicu za službeno putovanje u inozemstvu, naknadu

prijevoznih troškova i naknadu troškova noćenja u visini koja je propisana za djelatnike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine.

Članak 7.

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela koji sudjeluju u radu sjednice radnog tijela, imaju pravo na naknadu u netto iznosu od 200,00 kuna po sjednici, ukoliko se sjednica održava izvan radnog vremena.

Članak 8.

U proračunu Općine Fužine osiguravaju se sredstva za isplatu naknada utvrđenih ovom Odlukom te pripadajućeg iznosa poreza na te naknade.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/10-03/01

Ur. broj: 2112/03-02-10-29

Fužine, 11. veljače 2010.

Općinski načelnik
Marinko Kauzlarić, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=658&mjesto=10009&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr