SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 5. Ponedjeljak, 22. veljače 2010.
OPĆINA FUŽINE
73

5.

Temeljem članka 48. Statuta Općine Fužine (»Službene novine PGŽ« broj 23/09 i 30/09), Općinski načelnik Općine Fužine donosi sljedeću

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova radnog tijela
načelnika Općine Fužine

Članak 1.

Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga načelnika, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja te za izvršavanje određenih poslova i zadataka za načelnika, načelnik osniva stalno radno tijelo pod nazivom Kabinet načelnika Općine Fužine (u daljnjem tekstu: Kabinet).

Članak 2.

Kabinet se sastoji od savjetnika koji razmatraju, daju mišljenja i prijedloge te postupaju po nalogu Općinskog načelnika u područjima djelatnosti iz samoupravnog djelokruga Općine Fužine.

Zamjenik načelnika može izdavati izravne naloge onim savjetnicima koji su imenovani za vođenje aktivnosti u područjima djelatnosti iz samoupravnog djelokruga Općine Fužine unutar kojih su poslovi posebnom Odlukom načelnika povjereni zamjeniku načelnika.

Članak 3.

U Kabinet načelnika imenuju se sljedeći savjetnici:

- Željko Perković - savjetnik za ekologiju

- Nataša Kozlica - savjetnica za poljoprivredu

- Slavko Starčević - savjetnik za mjesnu samoupravu

- Biljana Trajkovski - savjetnica za sport

- Vanja Katalinić - savjetnik za aktivnosti mladih

- Zoran Blažević - savjetnik za kulturu

- Darija Ljubobratović - savjetnica za školstvo

Članak 4.

Kabinet radi na sjednicama ili konzultativnim sastancima.

Sjednicama prisustvuju svi članovi Kabineta i Zamjenik načelnika a saziva je načelnik.

Sjednice se sazivaju najmanje jednom unutar 90 dana.

Konzultativne sastanke saziva načelnik ili zamjenik načelnika, a njima prisustvuju jedan ili više članova Kabineta.

Članak 5.

Zadužuju se savjetnici iz članka 3. ove Odluke da u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke načelniku dostave smjernice rada za period 2010. - 2013. godine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/10-03/01

Ur. broj: 2112/03-02-10-28

Fužine, 11. veljače 2010.

Općinski načelnik
Marinko Kauzlarić, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=658&mjesto=10009&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr