SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 5. Ponedjeljak, 22. veljače 2010.
OPĆINA BAŠKA
73

1.

Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08) i sukladno Proračunu Općine Baška za 2010. godinu, Općinski načelnik Općine Baška, dana 8. veljače 2010. godine, donio je

PLAN
prijma u službu u 2010. godini

I.

Ovim Planom određuje se prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Baška u 2010. godini.

II.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška trenutno radi 8 zaposlenika, koje čini 6 službenika, 1 vježbenica i 1 namještenik.

Među zaposlenicima iz prethodnog stavka, jednoj službenici, primljenoj u službu na određeno vrijeme, služba prestaje u ožujku 2010., a vježbenici vježbenički staž prestaje u srpnju 2010. godine.

III.

Zbog obima i vrsta poslova te navedenoga u stavku 2. točke II., a u skladu s nepopunjenim radnim mjestima predviđenima Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška, u 2010. godini planira se primiti u službu na neodređeno vrijeme 5 službenika i to:

1. voditelj Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (VSS),

2. predstojnik Ureda načelnika (VSS),

3. viši stručni suradnik za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša (VSS),

4. viši stručni suradnik za proračun i financije (VSS),

5. referent za administrativno-arhivske poslove (SSS).

IV.

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 100-01/10-01/1

Ur. broj: 2142-03-10-1

Baška, 8. veljače 2010.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
Toni Juranić, dipl. oec., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=658&mjesto=10007&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr