SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 5. Ponedjeljak, 22. veljače 2010.
GRAD KASTAV
73

3.

Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), slijedom prijedloga pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, a u skladu sa Planom Proračuna Grada Kastva za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09) dana 16. veljače 2010. godine, gradonačelnik Grada Kastva donio je

PLAN
prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela
Grada Kastva za 2010. godinu

Članak 1.

Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Kastva u 2010. godini.

Članak 2.

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kastva, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme iskazani su u tablici kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Grada Kastva www.kastav.hr

Klasa: 112-01/10-01/1

Ur. broj: 2170-05-01-1-10-2

Kastav, 16. veljače 2010.

Gradonačelnik
Ivica Lukanović, dipl. ing., v.r.

 

Plan prijma u službu Jedinstvenog upravn  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=658&mjesto=51215&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr