SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 5. Ponedjeljak, 22. veljače 2010.
GRAD CRIKVENICA
73

3.

Između Grada Crikvenice, Ulica Kralja Tomislava 85, Crikvenica (uz daljnjem tekstu: poslodavac) kojeg zastupa gradonačelnik Damir Rukavina

i

Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Ured SSSH Primorsko-goranske županije i Samostalni sindikat djelatnika Gradske uprave Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: Sindikat), kojeg zastupaju povjerenica SSSH za Županiju primorsko-goransku Jadranka Tomašić i povjerenik Samostalnog sindikata djelatnika Gradske uprave Grada Crikvenice Tihomir Jurić sklopljen je dana 4. siječnja 2010. godine

I. ANEKS KOLEKTIVNOM UGOVORU
ZA ZAPOSLENE U GRADSKOJ UPRAVI
GRADA CRIKVENICE

Članak 1.

U stavku 1. i 2. članka 15. Kolektivnog ugovora za zaposlene u gradskoj upravi Grada Crikvenice od 30. travnja 2009. godine (u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor) broj »18« mijenja se u »20«.

Članak 2.

Ugovorne strane suglasne su da sve ostale odredbe narečenog Kolektivnog ugovora ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

U znak pristanka ugovorne strane vlastoručno potpisuju ovaj I. Aneks Kolektivnom ugovoru.

Članak 4.

Ovaj Aneks stupa na snagu danom potpisivanja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine. Ovaj Aneks Ugovora bit će objavljen na oglasnoj ploči Grada Crikvenice.

Klasa: 112-01/09-01/6

Ur. broj: 2107/01-03-10-2

Crikvenica, 4. siječnja 2010.

ZA GRAD CRIKVENICU
Gradonačelnik Grada Crikvenice
Damir Rukavina, dipl. ing. el., v.r.

ZA SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA
HRVATSKE
URED SSSH PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
Povjerenik
Jadranka Tomašić, v.r.

ZA SAMOSTALNI SINDIKAT GRADSKE UPRAVE
GRADA CRIKVENICE
Povjerenik
Tihomir Jurić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=658&mjesto=10003&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr