SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 4. Ponedjeljak, 15. veljače 2010.
OPĆINA VINODOLSKA

12.

Na temelju članka 18. Odluke Općinskog vijeća o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabave ukupne vrijednosti do 70.000,00 kuna, sukladno članku 129. stavak (2) Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 110/07 i 125/08), članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09) Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 3. sjednici održanoj 9. prosinca 2009. godine donijelo je

PLAN
malih nabava, bagatelne nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kn za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim Planom malih nabava - Bn Vinodolske općine za 2010. godinu (u daljnjem tekstu PLAN) određuje se nabava, roba, radova i usluga za koje su planirana sredstva i čija ukupna procijenjena vrijednost po proračunskim stavkama čini iznos manji od 70.000,00 kn.

U vrijednost planirane nabave uključen je porez na dodanu vrijednost (PDV).

Članak 2.

Vinodolska općina provodit će postupak male nabave roba, radova i usluga iz točke 1. ovog Plana prvenstveno ograničenim prikupljanjem ponuda po pozivu za nabave ukupne vrijednosti već od 20.000,00 kuna, a manje od 70.000,00 kuna, dok će se za nabave vrijednosti do 20.000,00 kuna primjenjivati postupak izravnog ugovaranja, a tek izuzetna u posebnim slučajevima kod nabave roba do te vrijednosti, može se nabava izvršiti putem narudžbenice.

Izravno ugovaranje primjenit će se i u slučaju ako se u prethodnom postupku ograničenog prikupljanja ponuda po pozivu ne dobije ni jedna prihvatljiva ponuda.

Članak 3.

Tijekom 2010. godine Vinodolska općina će pristupiti maloj nabavi sljedećih roba, radova i usluga:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 Članak 4.

Odluku o osnivanju Povjerenstva od tri člana za male nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku provedbe male nabave vrijednosti veće od 20.000,00 kn i manje od 70.000,00 kn, donosi općinski načelnik na prijedlog stručnih službi.

Članak 5.

Administrativne poslove za provođenje postupka malih nabava-BN-a, provodit će Jedinstveni upravni odjel odnosno odgovarajuća služba (Odsjek) unutar Upravnog odjela čiji djelokrug rada obuhvaća nabave iz članka 3. ovog Plana.

Članak 6.

O provedbi postupka male nabave-BN-e, u Odsjeku za proračun i financije Upravnog odjela vodit će se evidencije postupka male nabave i sklopljenih ugovora o malim nabavama, na Obrascu E-MN-BN.

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/10

Ur. broj: 2107-03/09-01-12-11-2

Bribir, 9. prosinca 2009.

Predsjednica vijeća
Vinodolske općine
Olga Antonić - Dukić, dr. med. v.r.

 

Plan malih nabava, bagatelne nabave   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=657&mjesto=91253&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr