SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 4. Ponedjeljak, 15. veljače 2010.
OPĆINA VINODOLSKA

10.

Na temelju članka 18. Odluke Općinskog vijeća o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabave ukupne vrijednosti do 70.000,00 kuna, sukladno članku 129. stavak (2) Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 110/2007 i 125/ 08), članka 48. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09) Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 3. (trećoj) sjednici održanoj 9. prosinca 2009. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PLANA
malih nabava, bagatelne nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kn za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim Planom malih nabava - Bn Vinodolske općine za 2009. godinu (u daljnjem tekstu PLAN) određuje se nabava, roba, radova i usluga za koje su planirana sredstva i čija ukupna procijenjena vrijednost po proračunskim stavkama čini iznos manji od 70.000,00 kn.

U vrijednost planirane nabave uključen je porez na dodanu vrijednost (PDV).

Članak 2.

Općina Vinodolska provodit će postupak male nabave roba, radova i usluga iz točke 1. ovog Plana prvenstveno ograničenim prikupljanjem ponuda po pozivu za nabave procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kuna, a manje od 70.000,00 kuna, dok će se za nabave procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kuna primjenjivati postupak izravnog ugovaranja, a tek izuzetna u posebnim slučajevima kod nabave roba do te vrijednosti, može se nabava izvršiti putem narudžbenice.

Izravno ugovaranje primjenit će se i u slučaju ako se u prethodnom postupku ograničenog prikupljanja ponuda po pozivu ne dobije ni jedna prihvatljiva ponuda.

Članak 3.

Tijekom 2009. godine Vinodolska općina će pristupiti maloj nabavi slijedećih roba, radova i usluga:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Članak 4.

Odluku o osnivanju Povjerenstva od tri člana za male nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku provedbe male nabave vrijednosti veće od 20.000,00 kn i manje od 70.000,00 kn, donosi općinski načelnik na prijedlog stručnih službi.

Članak 5.

Administrativne poslove za provođenje postupka malih nabava-BN-a, provodit će Jedinstveni upravni odjel odnosno odgovarajuća služba (Odsjek) unutar Upravnog odjela čiji djelokrug rada obuhvaća nabave iz članka 3. ovog Plana.

Članak 6.

O provedbi postupka male nabave-BN-e, u Odsjeku za proračun i financije Upravnog odjela vodit će se evidencije postupka male nabave i sklopljenih ugovora o malim nabavama, na Obrascu E-MN-BN.

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 021-05/09-01/10

Ur. broj: 2107-03/09-01-12-10-2

Bribir, 9. prosinca 2009.

Predsjednica vijeća
Vinodolske općine
Olga Antonić - Dukić, dr. med. v.r.

 

Izmjene i dopune Plana malih nabava   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=657&mjesto=91253&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr