SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 4. Ponedjeljak, 15. veljače 2010.
OPĆINA VINODOLSKA

1.

Na temelju članka 31. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) te članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 2. sjednici održanoj 16. studenoga 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom
doprinosu Općine Vinodolske općine

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske općine (»Službene novine PGŽ« broj 30/04 - pročišćeni tekst i 14/09) u članku 1. riječi »Općine Vinodolske« zamjenjuje se riječima »Općine Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Općine, u odgovarajućem padežu)«.

Članak 2

U članku 9. riječi »Općinsko Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Načelnik«.

Članak 3.

U članku 25. riječ »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju »načelnika«.

Članak 4.

U članku 28. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »načelnik«.

Članak 5.

U članku 29. st.1. i 2. riječ »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »Načelnik«, a riječ »Poglavarstva« se zamjenjuje riječju »načelnika«.

Članak 6.

U članku 31. riječ »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »načelnik«.

Članak 7.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»Komunalni doprinos plaća se odjednom ili obročno.

Načelnik može na zahtjev obveznika odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa, najviše na 12 mjesečnih obroka i to kada je ukupan iznos obračunatog komunalnog doprinosa veći od 30.000,00 kuna.

Obročno plaćanje komunalnog doprinosa utvrđuje se kako slijedi:

1. Prvi obrok ne može biti manji od 50 % cjelokupnog iznosa utvrđenog komunalnog doprinosa.

2. Ako komunalni doprinos iznosi 30.001,00 kuna do 40.000,00 kuna, odobrava se otplata na 6 mjesečnih rata.

3. Ako komunalni doprinos iznosi 40.001,00 kuna do 50.000,00 kuna, odobrava se obračun otplata za 9 mjesečnih rata.

4. Ako komunalni doprinos iznosi više od 50.000,00 kuna, odobrava se otplata u 12 mjesečnih rata.

U slučaju kada obveznik ne plati dva uzastopna dospjela mjesečna obroka, cjelokupni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu.«

Članak 8.

U članku 43. riječ »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »načelnik«.

Članak 9.

U članku 48. riječ »Općinskog poglavarstva« zamjenjuje se riječju »načelnika«.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/9

Ur. broj: 2107-03/09-01-11/7

Bribir, 16. studenoga 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić-Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=657&mjesto=91253&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr