SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 58. Utorak, 29. prosinca 2009.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
73

39.

Na temelju odredbi članka 39. Zakkona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na svojoj sjednici održanoj 17. prosinca 2009. godine, donijelo je

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna i projekcije proračuna po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Općem dijelu Proračuna kako slijedi:

Stranica7780—broj58 Utorak,29.prosinca2009.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,29.prosinca2009. Stranica7781—broj58

SLUŽBENENOVINE

Stranica7782—broj58 Utorak,29.prosinca2009.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,29.prosinca2009. Stranica7783—broj58

SLUŽBENENOVINE

Stranica7784—broj58 Utorak,29.prosinca2009.

SLUŽBENENOVINE

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci proračuna i projekcije proračuna raspoređuju se po vrstama, programima i aktivnostima, kako slijedi:

Utorak,29.prosinca2009. Stranica7785—broj58

SLUŽBENENOVINE

Stranica7786—broj58 Utorak,29.prosinca2009.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,29.prosinca2009. Stranica7787—broj58

SLUŽBENENOVINE

Stranica7788—broj58 Utorak,29.prosinca2009.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,29.prosinca2009. Stranica7789—broj58

SLUŽBENENOVINE

Stranica7790—broj58 Utorak,29.prosinca2009.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,29.prosinca2009. Stranica7791—broj58

SLUŽBENENOVINE

Stranica7792—broj58 Utorak,29.prosinca2009.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,29.prosinca2009. Stranica7793—broj58

SLUŽBENENOVINE

Stranica7794—broj58 Utorak,29.prosinca2009.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,29.prosinca2009. Stranica7795—broj58

SLUŽBENENOVINE

Stranica7796—broj58 Utorak,29.prosinca2009.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,29.prosinca2009. Stranica7797—broj58

SLUŽBENENOVINE

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 400-08/09-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-09-5

Malinska, 17. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=652&mjesto=51511&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr