SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 58. Utorak, 29. prosinca 2009.
OPĆINA BROD MORAVICE
73

58.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj 22. prosinca 2009. godine donijelo je

PRORAČUN
Općine Brod Moravice za 2010. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Brod Moravice za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci, iskazani po skupinama i podskupinama, utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda Proračuna za 2010. godinu, kako slijedi u Posebnom dijelu Proračuna.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u svoti od 6.056.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, kako slijedi u Posebnom dijelu Proračuna.

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-01/02

Ur. broj: 2112-06-09-01-02

B. Moravice, 22. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

PRORAČUN ZA 2010. GODINU
OPĆI DIO rbr. 1

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Proračun Općine Brod Moravice za 2010. g  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=652&mjesto=51312&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr