SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 58. Utorak, 29. prosinca 2009.
GRAD KRK
73

57.

Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/ 04 - pročišćeni tekst, 174/04 i 38/09) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad
Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Krka

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju prava i obveze Grada Krka, osnivača Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka (u nastavku teksta: Postrojba) što ju je Gradsko poglavarstvo Grada Krka osnovalo Odlukom o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka kao javne ustanove (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) temeljem Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99), te se određuju tijela Grada Krka koja će obavljati osnivačka prava nad Postrojbom.

Članak 2.

Gradsko vijeće Grada Krka vrši izbor odnosno utvrđuje sastav Upravnog vijeća Postrojbe, daje suglasnosti na: statut Postrojbe, statusne promjene, prestanak Postrojbe, promjene djelatnosti, promjene naziva, promjene sjedišta, na dugoročno zaduživanje i davanje jamstva za kreditno zaduženje.

Članak 3.

Gradonačelnik Grada Krka imenuje i razrješuje zapovjednika i zamjenika zapovjednika Postrojbe, daje suglasnost na odluke Upravnog vijeća Postrojbe koje se odnose na: stjecanje, opterećivanje i otuđivanje nekretnina i stjecanje i otuđivanje pokretnina, poslovodstvo i upravljanje sukladno statutu Postrojbe, razmatra godišnje izvješće Postrojbe te prijedloge i mišljenja Upravnog vijeća u vezi s radom Postrojbe.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke iz članka 1. ove Odluke koje na drugačiji način uređuju obavljanje osnivačkih prava i obveza.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 025-03/09-01/1

Ur. broj: 2142/01-01-09-3

Krk, 14. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Staničić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=652&mjesto=51500&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr