SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 58. Utorak, 29. prosinca 2009.
GRAD KRK
73

47.

Na temelju članka 37. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2009. godine dnosi

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu Grada Krka za 2010. godinu i Projekciji 2011. - 2012. godine, a u posebnom dijelu Proračuna i posebnom dijelu Projekcije prema izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima kako slijedi:

Utorak,29.prosinca2009. Stranica7721—broj58

SLUŽBENENOVINE

Stranica7722—broj58 Utorak,29.prosinca2009.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,29.prosinca2009. Stranica7723—broj58

SLUŽBENENOVINE

Stranica7724—broj58 Utorak,29.prosinca2009.

SLUŽBENENOVINE

PRORAČUN ZA 2010. GODINU

II. POSEBNI DIO rbr. 1

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Utorak,29.prosinca2009. Stranica7731—broj58

SLUŽBENENOVINE

Stranica7732—broj58 Utorak,29.prosinca2009.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,29.prosinca2009. Stranica7733—broj58

SLUŽBENENOVINE

Stranica7734—broj58 Utorak,29.prosinca2009.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,29.prosinca2009. Stranica7735—broj58

SLUŽBENENOVINE

Stranica7736—broj58 Utorak,29.prosinca2009.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,29.prosinca2009. Stranica7737—broj58

SLUŽBENENOVINE

Članak 3.

Ovaj Proračun Grada Krka za 2010. godinu i Projekcija za 2011.-2012. godine stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/09-01/5

Ur. broj: 2142/01-01/1-09-3

Krk, 14. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Staničić, v. r.

 

Proračun Grada Krka za 2010. godinu i pr  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=652&mjesto=51500&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr