SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 58. Utorak, 29. prosinca 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
73

155.

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je greška u objavi II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2009. godinu koja je objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 48. od 27. studenoga 2009. godine, te se daje

ISPRAVAK
II. izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske
županije za 2009. godinu

U Općem dijelu proračuna Primorsko-goranske županije za 2009. godinu pod A. »RAČUN PRIHODA I RASHODA« vrše se sljedeće ispravke:

n pod stavkom »36 POMOĆI«

- u stupcu »Povećanje / smanjenje« iznos »1.082.000,00« zamjenjuje se iznosom »232.000,00«;

- u stupcu »II. Izmjene i dopune« iznos »15.183.770,75« zamjenjuje se iznosom »14.333.770,75«.

n pod stavkom »363 Pomoći unutar opće države«

- u stupcu »Povećanje / smanjenje« iznos »1.082.000,00« zamjenjuje se iznosom »232.000,00«;

- u stupcu »II. Izmjene i dopune« iznos »15.183.770,75« zamjenjuje se iznosom »14.333.770,75«.

n pod stavkom »3631 Tekuće pomoći unutar opće države«

- u stupcu »Povećanje / smanjenje« iznos »47.000,00« zamjenjuje se iznosom »-803.000,00«;

- u stupcu »II. Izmjene i dopune« iznos »6.751.770,75« zamjenjuje se iznosom »5.901.770,75«.

n pod stavkom »38 DONACIJE I OSTALI RASHODI«

- u stupcu »Povećanje / smanjenje« iznos »4.647.747,18« zamjenjuje se iznosom »5.497.747,18«;

- u stupcu »II. Izmjene i dopune« iznos »54.171.389,96« zamjenjuje se iznosom »55.021.389,96«.

n pod stavkom »381 Tekuće donacije«

- u stupcu »Povećanje / smanjenje« iznos »1.421.166,64« zamjenjuje se iznosom »2.271.166,64«;

- u stupcu »II. Izmjene i dopune« iznos »30.357.200,05« zamjenjuje se iznosom »31.207.200,05«.

n pod stavkom »3811 Tekuće donacije u novcu«

- u stupcu »Povećanje / smanjenje« iznos »1.421.166,64« zamjenjuje se iznosom »2.271.166,64«;

- u stupcu »II. Izmjene i dopune« iznos »30.357.200,05« zamjenjuje se iznosom »31.207.200,05«.

U Posebnom dijelu II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2009. godinu, u Razdjelu 7. - Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, u programu »Ceste i cestovni promet« i kapitalnom projektu »70 03 01 Ulaganja u županijske i lokalne ceste«

n pod pozicijom 70 03 01 08

- u stupcu »Lokacijska / Ekonomska klasifikacija« oznaka »3631« zamjenjuje se s oznakom »3811«;

- u stupcu »RASHODI / IZDACI« tekst »Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima - ŽUC« zamjenjuje se s tekstom »Tekuće donacije u novcu«.

Klasa: 021-04/09-01/9

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-09-36

Rijeka, 29. prosinca 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=652&mjesto=00001&odluka=155
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr