SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 43. Petak, 23. listopada 2009.
OPĆINA VINODOLSKA
73

36.

Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na sjednici održanoj dana 27. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za procjenu
štete od elementarnih nepogoda

Članak 1.

Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda osniva se radi organiziranja procjene štete od elementarnih nepogoda na području Općine Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 2.

Povjerenstvo ima predsjednika i 4 člana, koji se imenuju na vrijeme od 4 godine.

Članak 3.

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

1. utvrđuje štetu za područje Općine Vinodolske općine te organizira i usklađuje njezinu procjenu,

2. surađuje sa Županijskim povjerenstvom,

3. potvrđuje štetu, za čije otklanjanje, odnosno ublažavanje se odobravaju sredstva iz Proračuna Općine Vinodolske općine,

4. predlaže Državnom povjerenstvu odobrenje žurne pomoći prema žurnom postupku, na temelju izvještaja i mišljenja Županijskog povjerenstva,

5. daje podatke za proglašenje elementarne nepogode,

6. Županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu prema redovitu postupku,

7. za načelnika Općine Vinodolske općine i Županijsko povjerenstvo izrađuje izvješća o štetama i utrošku sredstava pomoći,

8. obavlja i druge poslove određene Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda, odnosno poslove koje mu povjeri Državno i Županijsko povjerenstvo.

Članak 4.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u Proračunu Općine Vinodolske općine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/7

Ur. broj: 2107-03/09-01-10

Bribir, 27. kolovoza 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Općinskog vijeća
Olga Antonić-Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=637&mjesto=91253&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr