SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 4. Petak, 21. veljače 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 HTML

7.

Na temelju članka 2. Odluke o sastavu Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 18/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 20. veljače 2003. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naknade za rad članovima Županijskog poglavarstva
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U članku 1. Odluke o određivanju naknade za rad članovima Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Članu Županijskog poglavarstva za rad u Županijskom poglavarstvu pripada mjesečna bruto naknada koju čini umnožak osnovice i koeficijenta.

Osnovicu predstavlja visina prosječne mjesečne isplaćene bruto plaće zaposlenih na području Primorsko-goranske županije u prethodnoj godini.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Članu Županijskog poglavarstva naknada se obračunava primjenom koeficijenta 1,25.«

Članak 3.

Zadužuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke o određivanju naknade za rad članovima Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/03-02/10

Ur. broj: 2170/01-92-01-03/3

Rijeka, 20. veljače 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
dr. sc. Miljenko Dorić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=20&mjesto=00001&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr