SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 27. Ponedjeljak, 20. srpnja 2009.
OPĆINA VRBNIK
12

25.

Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/20, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 38. i 47. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 34/05, 41/05 i 1/09) te članka 33. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/05 i 41/05) na prvoj, konstituirajućoj sjednici održanoj dana 16. lipnja 2009. godine, donijeta je

ODLUKA
o imenovanju članova
Odbora za statutarno-pravna pitanja

Članak 1.

Odbor za statutarno-pravna pitanja čine predsjednik i dva člana.

U odbor za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Vrbnik imenuju se:

1. Ivan Matanić, predsjednik

2. Vladimir Stepanić, član

3. Emil Volarić, član.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 010-07/09-01/07

Ur. broj: 2142-07-03-09-1

Vrbnik, 16. lipnja 2009.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Slavko Zahija, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=621&mjesto=51516&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr