SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 27. Ponedjeljak, 20. srpnja 2009.
GRAD RAB
12

38.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08) i točke III. Plana prijma u službu u Grad Rab za 2009. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 4/02), gradonačelnik Grada Raba donio je dana 8. srpnja 2009. godine sljedeću

DOPUNU PLANA
prijma u službu u Grad Rab za 2009. godinu

I.

Gradonačelnik Grada Raba, donio je dana 19. siječnja 2009. godine Plan prijma u službu u Grad Rab za 2009. godinu (»Službene novine PGŽ« br. 4/02).

Sukladno točci III. Navedenog Plana, a na obrazloženi zahtjev predstojnika Ureda Grada, donosi se dopuna Plana prijma u službu.

II.

U tabelarnom dijelu Plana iz točke I. stavka 1. ove Dopune Plana, iza retka s rednim brojem 4. dodaje se redak s rednim brojem 5. i naziv tijela gradske uprave »Služba za unutarnju reviziju« i utvrđuje sljedeća dopuna podataka:

- u rubrici »Broj sistematiziranih radnih mjesta« u istom stupcu dodaje broj »1«,

- u rubrici »Stanje popunjenosti radnih mjesta na dan 31. 12. 2008.« u istom stupcu dodaje se »0«,

- u rubrici »Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme« u stupcu pod »VSS« dodaje broj »1«.

III.

Temeljem dopune iz točke II. Ove Dopune Plana, povećava se za jedan ukupan broj sistematiziranih radnih mjesta, ukupan broj potrebnih službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i ukupan broj planirane popune.

IV.

Dopuna Plana prijma u službu u Grad Rab za 2009. godinu, primjenjuje se od dana donošenja, o objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-05/09-01/02

Ur. broj: 2169-01-01-09-02

Rab, 8. srpnja 2009.

Gradonačelnik
Zdenko Antešić, d.i.e., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=621&mjesto=51280&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr