SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 27. Ponedjeljak, 20. srpnja 2009.
GRAD CRES
12

22.

Na temelju članka 7. i 8. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 45/03, 40/05, 44/05-pročišćeni tekst i 109/07) i članka 11. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 25/01, 29/01, 20/04 i 37/06), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 8. srpnja 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o prestanku mandata vijećnicima Gradskog vijeća i
početku obnašanja vijećničke dužnosti
zamjenika vijećnika

Članak 1.

Vijećnicima Gradskog vijeća Lari Bressan Antonina i Oliveru Filipas, uslijed podnesene pisane ostavke, prestao je mandat u Gradskom vijeću Grada Cresa.

Utvrđuje se da umjesto Lare Bressan Antonina i Olivera Filipasa, vijećničku dužnost u Gradskom vijeću, počinju obnašati Viktorija Bandera i Daniele Surdić.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-01/09-1/7

Ur. broj: 2213/02-01-01-09-4

Cres, 8. srpnja 2009.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednica
Sanja Jurić, dipl. oec., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=621&mjesto=10002&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr