SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 24. Petak, 3. srpnja 2009.
OPĆINA SKRAD
12

29.

Na temelju članka 28. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 03/06, 16/ 03 i 54/08) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 1. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova
radnih tijela Općinskog vijeća Općine Skrad

Članak 1.

Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga Općinskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja te za izvršavanje određenih poslova i zadataka za Općinsko vijeće, Općinsko vijeće osniva radna tijela.

Članak 2.

Radna tijela Općinskog vijeća Općine Skrad su:

1. Odbor za predstavke, pritužbe i posredovanje u sporovima te zaštitu potrošača

2. Odbor za uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti te zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša

3. Odbor za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu

4. Odbor za brigu o djeci i mladeži te za provedbu programa »Općina-prijatelj djece«

5. Odbor za odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport

6. Odbor za protupožarnu i civilnu zaštitu

7. Odbor za koordinaciju provedbe Plana razvoja turizma Općine Skrad 2007.-2015. godine

8. Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.

Članak 3.

Predsjednicima i članovima radnih tijela iz članka 2. ove Odluke imenuju se:

a) Odbor za predstavke, pritužbe i posredovanje u sporovima te zaštitu potrošača

1. Mira Đorđević - predsjednik

2. Marija Božičević - član

3. Željko Kruljac - član

b) Odbor za uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti te zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša

1. Draženko Žagar - predsjednik

2. Ivana Briški Đorđević - član

3. Katarina Bertović - član

4. Igor Bukovac - član

c) Odbor za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu

1. Marija Božičević - predsjednik

2. Nada Podnar - član

3. Zdravko Jurković - član

4. Ankica Podnar - član

d) Odbor za brigu o djeci i mladeži te za provedbu programa »Općina-prijatelj djece«

1. Katarina Bertović - predsjednik

2. Vedrana Tomić - član

3. Anita Rački - član

4. Vjekoslav Pintar - član

5. Marija Božičević - član

e) Odbor za odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport

1. Josip Crnković - predsjednik

2. Hrvoje Đaković - član

3. Vjekoslav Pintar - član

f) Odbor za protupožarnu i civilnu zaštitu

1. Ivan Crnković - predsjednik

2. Marko Ribić - član

3. Danijel Bertović - član

g) Odbor za koordinaciju provedbe Plana razvoja turizma Općine Skrad 2007.-2015. godine

1. Mira Đorđević - predsjednik

2. Damir Grgurić - član

3. Zdravko Grgurić - član

4. Ivana Briški Đorđević - član

h) Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

1. Damir Grgurić - predsjednik

2. Darija Juričić - član

3. Anita Rački - član

Članak 4.

Zadužuju se predsjednici iz članka 3. ove Odluke da u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke Općinskom vijeću predlože četverogodišnji program rada Odbora.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o osnivanju i izboru predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Skrad (Klasa: 022-05/05-01/ 06; Ur. br.: 2112/04-05-01-01 od 22. lipnja 2005. godine) i Odluka o osnivanju Odbora za koordinaciju provedbe Plana razvoja turizma Općine Skrad 2007.-2015. godine (Klasa: 334-01/05-01/08; Ur. br.: 2112/04-05-01-32).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/12

Ur. broj: 2112/04-09-01-01

Skrad, 2. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=618&mjesto=51311&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr