SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 24. Petak, 3. srpnja 2009.
OPĆINA MRKOPALJ
12

18.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/06), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 30. lipnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o plaći Općinskog načelnika, naknadama
članovima i radnim tijelima Općinskog vijeća

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina plaće općinskog načelnika, naknade članovima Općinskog vijeća i radnih tijela Vijeća.

Članak 2.

Plaću općinskog načelnika čini umnožak osnovice za izračun plaće i koeficijenta složenosti od 2,12 uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Osnovica za izračun plaće usklađuje se s kretanjem bruto plaće jedinstvenog Upravnog odjela Općine Mrkopalj.

Članak 3.

Član Općinskog vijeća Općine Mrkopalj ima pravo na naknadu u iznosu od 200,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici.

Članak 4.

Član radnog tijela koje osniva Općinsko vijeće ima pravo na naknadu u iznosu od 100,00 kuna neto kada prisustvuje sjednici radnog tijela.

Članak 5.

Kada je općinski načelnik, zamjenik načelnika, predsjednik vijeća, član vijeća odnosno član radnog tijela upućen na putovanje u zemlji i inozemstvu pripada mu dnevnica, naknada prijevoznih troškova i troškova noćenja na službenom putovanju, sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 6.

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mrkopalj koji su članovi radnih tijela ili su po pozivu nazočni sjednicama Vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 100,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici ukoliko se sjednica održava izvan radnog vremena.

Članak 7.

Sredstva za isplatu naknada propisanih ovom odlukom isplaćuju se iz sredstava Proračuna općine Mrkopalj, temeljem evidencije o prisustvovanju sjednicama.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/02

Ur. broj: 2112-05-02-09-4

Mrkopalj, 30. lipnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Mario Blašković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=618&mjesto=51315&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr