SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 24. Petak, 3. srpnja 2009.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
12

12.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), na prijedlog pročelnice Upravnog odjela Općine Mošćenička Draga, Načelnik Općine Mošćenička Draga donio je 19. lipnja 2009. godine

PLAN PRIJMA
u službu u Upravni odjel Općine Mošćenička Draga
za 2009. godinu

I.

Plan prijma u službu donosi se za Upravni odjel Općine, sukladno članku 4. Odluke o ustroju i djelokrugu Općinske uprave Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 28/97).

Plan prijma u službu utvrđuje se za 2009. godinu (kratkoročni plan).

Plan prijma u službu utvrđuje se na temelju potreba Upravnog odjela vodeći računa o planiranim sredstvima utvrđenim Proračunom Općine Mošćenička Draga za 2009. godinu.

II.

Na temlju ovog Plana, slobodna radna mjesta popunjavat će se putem javnog natječaja, sporazumom o prijmu u službu ili zadržavanjem u službi vježbenika koji je položio državni ispit.

Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme popunjavat će se putem oglasa koji se obvezno objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

III.

U 2009. godini u Upravni odjel Općine Mošćenička Draga uposlit će se u službu na neodređeno radno vrijeme

- jedan službenik na radnom mjestu: voditelj finacijsko- planskih i materijalno-financijskih, računovodstvenih, općih i administrativnih poslova,

uvjeti: VSS ekonomskog smjera,

- jedan službenik za upravno-pravne poslove,

uvjeti: VSS sprema, dipl. pravnik.

IV.

Prilikom popunjavanja radnih mjesta ima se voditi računa o zapošljavanju osoba koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavnju sukladno posebnom zakonu, ukoliko su se u prijavi za natječaj pozvali na to pravo i imaju prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

V.

Načelnik će revidirati, u suradnji s pročelnikom Općine Mošćenička Draga, planirane potrebe popunjavanja radnih mjesta u svrhu utvrđivanja potreba izmjena i dopuna usvojenog Plana prijma u službu.

Revizija potreba popunjavanja radnih mjesta vršit će se u pravilu jednom godišnje, ili ukoliko se ne izvrši postupak popunjenja radnih mjesta.

Načelnik može, po reviziji Plana ili izvan rokova navedenih u stavku 2. ove točke, izmijeniti ili dopuniti ovaj Plan i na obrazložen zahtjev pročelnika Upravnog odjela Općine.

VI.

Plan prijma u službu u Upravnom odjelu Općine Mošćenička Draga primjenjuje se od dana donošenja.

Plan prijma u službu u Upravni odjel Općine Mošćenička Draga za 2009. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-01/09-01/05

Ur. broj: 2156/03-09-1

Mošćenička Draga, 19. lipnja 2009.

Načelnik
dr. Ratko Salamon, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=618&mjesto=51417&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr