SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 24. Petak, 3. srpnja 2009.
GRAD RIJEKA
12

106.

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), članka 84. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/01, 47/06, 44/07 i 14/08 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 2. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora
za zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća
Grada Rijeke

I.

U Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke biraju se:

za predsjednicu

IVANA JURČIĆ

za potpredsjednika

ISMET MEŠANOVIĆ

za članove

VUK PRICA

ANA TURAK

prof. dr. sc. ALAN BOSNAR

KATHERINE TRINAJSTIĆ

NADA PINDULIĆ.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/09-01/76

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-6

Rijeka, 2. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=618&mjesto=51000&odluka=106
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr