SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 24. Petak, 3. srpnja 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
12

40.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/ 01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08 i 36/09) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 01, 18/03, 23/05, 7/06 i 8/08) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 2. sjednici održanoj dana 23. lipnja 2009. godine donijelo je sljedeće

RJEŠENJE
o imenovanju članova Socijalnog vijeća

I.

Imenuje se Socijalno vijeće u sljedećem sastavu:

1. Marinko Buljat, za predsjednika,

2. Suzana Svetić, za člana,

3. Zdenka Gulin, za člana,

4. Vesna Đujić, za člana,

5. Krunoslava Barberić, za člana,

6. Nensi Dražić, za člana,

7. Boris Turjak, za člana.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljeno u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 550-01/09-01/2

Ur. broj: 2107/02-01-09-1

Novi Vinodolski, 23. lipnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=618&mjesto=51250&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr